Ortofotomapy z drona warmińsko-mazurskie

Ortofotomapy z drona warmińsko-mazurskie

Ortofotomapy z drona warmińsko-mazurskie to specjalistyczna usługa, która polega na wykonaniu zdjęć i połączeniu ich z danymi. Po ich złożeniu efektem jest mapa. Zdjęcia wykonujemy dronem, a następnie nanosimy na całość dane z systemu GPS. Dzięki czemu, w efekcie finalnym otrzymujemy obraz wybranej powierzchni dokładnie pomierzonej. Jest to alternatywa dla mapy wykonywanej w sposób klasyczny. Mamy tu prawdziwe zdjęcie zamiast rysunku czy schematu.

Ortofotomapy z drona warmińsko-mazurskie – jak to robimy?

Proces tworzenia ortofotomap zaczyna się od wykonania zdjęć lotniczych dronem. Następnie fotografie przetwarzamy systemami fotogrametrycznymi. W efekcie w połączeniu z danymi z GPS i specjalnymi technikami komputerowymi do tworzenia dokładnych map powierzchni Ziemi. Nie jest to jednak takie proste. Jak wiemy – Ziemia ma kształt elipsy zaś zdjęcie robione od góry jest płaskie. Wobec tego występują pewne błędy geometryczne, które trzeba skorygować. Mowa tu o perspektywie, nachyleniu, zniekształceniach. To wszystko znika po połączeniu wszystkich zdjęć w jedno.

Ortofotomapę później można wykorzystać w wielu dziedzinach, takich jak planowanie przestrzenne, geodezja, zarządzanie zasobami naturalnymi, kartografia i wiele innych. Jest to szczególnie przydatne w miejscach, gdzie istnieje potrzeba dokładnego mapowania terenu, takie jak budowa autostrad, mostów, lotnisk i innych infrastruktur. Ortofotomapa może być również używana do monitorowania zmian w krajobrazie, takich jak urbanizacja, wylesianie i inne zmiany środowiskowe. Tego typu zdjęcia są także bardzo przydatne w rolnictwie.

Po co rolnikowi ortofomapa?

Ortofotomapa jest przydatnym narzędziem dla osób, które zajmują się rolnictwem, bo dzięki niej możliwe jest dokładne mapowanie terenu, a to pomaga w zoptymalizowaniu procesów uprawy i lepszego zarządzania zasobami rolniczymi. Dzięki niej możemy zaplanować uprawy i siew. Możemy też zidentyfikować obszary, gdzie rośliny rosną słabo lub tam, gdzie występują problemy z glebą. Na podstawie takiej informacji rolnicy mogą zaplanować, gdzie powinni zasiać nasiona i jakie gatunki roślin będą najlepiej się rozwijać na danym obszarze. A później można też zobrazować różnice w roślinności. Tam, gdzie plony są niskie będzie można podjąć jakieś kroki w przyszłości.

Nowoczesny rolnik prowadzi swoje gospodarstwo w sposób zoptymalizowany. Im mniej kosztów, tym lepiej. Szczególnie gdy dysponujemy bardzo szerokim areałem. Możemy wtedy też oprócz kontroli siewu i plonów zająć się zarządzaniem wodą. Ortofotomapa może pomóc rolnikom w identyfikacji obszarów, które są narażone na suszę lub obszarów, gdzie gleba jest podmokła. Na podstawie tej informacji rolnicy mogą dostosować swoje metody nawadniania, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie wody. Można też uniknąć problemów związanych z nadmiernym lub niewystarczającym nawodnieniem.

Jest jeszcze jeden ważny plus stosowania ortofotomap w rolnictwie. To kontrola szkodników i chorób. Monitorowanie roślinności i identyfikacja obszarów, gdzie występują choroby i szkodniki pozwoli szybko reagować i stosować odpowiednie metody zwalczania. A to prosta droga do zmniejszenia strat związanych z uszkodzeniami roślin.